Eesti hobune Rioola

Rioola

sünd. 21.04.1997  e.Ramsi 3535E ; i.Roman 691E

värvus: hiirjas, sugu: mära, tk.142cm

 

Müüdud: 1999. aasta oktoobris T.Bürklandile Tartumaal

 

2 aastane (1999.a.)
Fotod: Anu Pärisoo fotokogust