Noorhobuste ülevaatus 2006 Kõljalas

19. august 2006 Kõljalas toimunud üleriigilise eesti tõugu noorhobuste ülevaatuse raames esitasime ka enda 2006-nda aasta kevadel ostetud täku

 

Apollo

sugutäkuks tunnustamiseks

sünd. 29.04.2003  e.Täpi 3332E ; i.Aku 684E

värvus:hiirjas, tk.144cm

kasvataja: Pihtla Hobusekasvandus

Hinded:  8   8   8   8,5   9   9   8 kokku: 58,5 punkti

 

Tunnustatud sugutäkk

 

 

 

 

 

 Fotod: Anu Pärisoo kogust